غذاهای یزد، دریچه‌ای به سوی شناخت یک میراث جهانی

غذاهای یزد، دریچه‌ای به سوی شناخت یک میراث جهانی قطاب یکی از شیرینی‌ها و غذاهای یزد غذاهای یزد را چشیده‌اید؟ آیا اصلاً به یزد سفر کرده‌اید؟ یزد شهری کویری در فلات ایران است که سابقه‌ی تاریخی آن به بیش از سال می‌رسد. این شهر به تازگی به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر [...]