همدان

درباره همدان همدان از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان همدانه که در دامنه‌ی کوه الوند قرار گرفته و اولین پایتختِ اولین سلسله‌ی پادشاهی در ایران یعنی مادها بوده. همدان از قدیمی‌ترین شهرهای جهانه و «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» لقب گرفته. همدان شهری سردسیر است که تابستان‌های خنک و زمستان‌های بسیار سردی داره. این شهر در [...]