طبس

درباره طبس طبس شهری کویری در غرب خراسان کویری است. بیشتر تاریخ‌نویسان قدمت طبس را به دوره هخامنشیان نسبت می‌دهند. این شهر در ادوار مختلف تاریخی دچار تحولات فراوانی شده و داستان‌های زیادی را در خود نهفته دارد. اگرچه طبس یک شهر کویریه ولی سرسبزی عجیبی داره و به همین دلیل بهش «گلشن کویر» هم گفته [...]