معرفی فرودگاه بین المللی شیراز (شهید دستغیب)

 معرفی فرودگاه بین المللی شیراز (شهید دستغیب) فرودگاه بین المللی شیراز (شهید دستغیب) در سال 1340 بنا نهاده شده است. ارتفاع فرودگاه بین المللی شیراز از سطح دریا 1500 متر است. این فرودگاه مجهز به مدرن ترین تجهیزات و وسایل کمک ناوبری DVOR/DME و ILS و ... بوده و همچنین از پیشرفته ترین رادار موجود [...]