شهرکرد

درباره شهرکرد شهرکرد مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری است و از شهرهای مرکزی ایران محسوب می‌شود. اگر در فصلی غیر از تابستان به این شهر سفر می‌کنید حتمن لباس گرم با خودتان ببرید چون اصولن شهرکرد همیشه آب‌وهوای سردی دارد. شهرکرد با ارتفاع ۲۰۶۰ متر از سطح دریا مرتفع‌ترین مرکز استان ایران است و به همین دلیل به [...]