معرفی فرودگاه بین المللی بندرعباس

معرفی فرودگاه بین المللی بندرعباس فرودگاه بین المللی بندرعباس به طور رسمی در سال 1350 افتتاح شد. این فرودگاه دارای طول جغرافیایی 562239 E و عرض جغرافیایی 271307N بوده و فاصله آن تا مرکز شهر 5/8 کیلومتر میباشد و در زمینی به مساحت 4/481 هکتار بنا گردیده است. فرودگاه بین المللی بندر عباس از اهمیت [...]