غذاهای محلی تهران

غذاهای محلی تهران غذاهای محلی تهران را باید یکی از موضوعاتی دانست که نوشتن از آن بسیار دشوار است. غذا را یکی از مهم ترین عوامل معرفی فرهنگ قومیت های مختلف باید دانست. در هر شهری که مسافرین و گردشگران وارد میشوند، بدون شک به دنبال غذای محلی میروند. اگر منصفانه نگاه کنیم، باید گفت [...]

کن-سولقان را بهتر بشناسیم

کن-سولقان را بهتر بشناسیم کن و سولقان در واقع دو روستا در شمال غربی تهران هستند که معمولا اسم آن ها با هم بکار می رود و آن را کن سولوقون می گویند. از رشته کوه توچال رودخانه ای در کن جاری است که آن را رودخانه ی کن می نامند. جالب است که امروز [...]