sibche-blue-logo

یخدان مویدی

یخدان مویدی از بناهای عجیب و ماحصل مهندسی ایرانی است که برای نگهداری یخ در این منطقه‌ی کویری احداث شده است. معماری این بنا بسیار جالب است و جای کنکاش فراوان دارد. آب در مناطق کویری اهمیت بسیار زیادی داشته و داره و در نتیجه مناطق کویرنشین برای تامین و نگهداری آب به ابداعات و طراحی‌های خاصی رسیدند. برای مثال قنات، کانال‌های سطحی و یخدان‌ها از جمله‌ی اختراعات و نوآوری‌های ایرانی هستن که ماحصل همین نیاز به آب در مناطق خشک و کویری ایران هستن.

یخدان مویدی علاوه بر اینکه مخزنی برای نگهداری یخ بود محل گردهم‌آیی مردم در بعدازظهرهای گرم کرمان بود. مردمی که زیر سایه‌ی دیوار یخدان می‌نشستند و فالوده‌ی کرمانی می‌خوردند.

از آنجا که آب یخدان از قنات مویدی تامین می‌شده است، به این نام شناخته شد. مصالح این یخچال خشت و کاهگل است و در واقع یخدان مویدی بزرگترین یخچال خشتی جهان است و به همین دلیل از جاذبه‌های ارزشمند گردشگری کرمان محسوب می‌شود.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917