sibche-blue-logo

کلوت‌های شهداد

کلوت‌های شهداد یکی از اسرارآمیزترین و عجیب‌ترین کویرهای ایران و از جاذبه‌های گردشگری بی‌مانند جهان است. «کلوت» ترکیب دو کلمه‌ است: «کل» به معنای شهر و آبادی و «لوت» که نام این کویر پهناوره. کلوت‌های کرمان بخشی از کویر لوت است که با عوارض طبیعی غیرمعمولش منطقه‌ای عجیب و چشم‌نواز رو ایجاد کرده.

برخی از جهانگردان به کویر شهداد «شهر ارواح» می‌گویند زیرا از دور که به کلوت‌ها نگاه می‌کنیم به یک شهر پر از آسمانخراش‌های متروکه و قدیمی شباهت دارد.

این شهر افسانه‌ای حدود یازده هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود بیست هزار سال پیش توسط فرسایش‌های آبی و بادی به وجود آمده است. بهترین زمان برای تسخیر شدن توسط زیبایی و چشم‌انداز این منطقه طلوع یا غروب آفتاب است، پس آن را از دست ندهید.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917