sibche-blue-logo

مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری از جاذبه‌های تاریخی کرمان است که در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا شده است. این مسجد شبیه به خیلی از مسجدهای قدیمی ایرانی است که در دوران صفوی ساخته شده ولی وجه تمایز آن محراب و سردر شرقی مسجد است که کاشیکاری‌های خیلی خاص و زیبایی دارد و نشان از ذوق هنری خالقان آن دارد.

به جرات می‌توان گفت که ارزشمندترین قسمت بنا کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقی مسجد می‌باشد.

مسجد جامع کرمان در ادوار مختلف تاریخی، به واسطه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم کرمان، حوادث متعددی را به خود دیده است. در دوران قاجار به توپ بسته شد و در دوران پهلوی به آتش کشیده شد. ولی هربار تعمیر شد و این روزها مثل نگینی در شهر کرمان می‌درخشد و به نوعی یادآورِ تاریخِ مبارزه در کرمان است.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917