درباره عمارت عالی قاپو

یک کاخ سلطنتی باشکوه و یکی دیگر از بناهایی که در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان خودنمایی می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این کاخ مینیاتورها و گچبری‌هایی است که توسط هنرمندان معروف عصر صفوی خلق شده‌اند.

عالی قاپو به معنای درگاه باشکوه است

عمارت عالی‌قاپو شش طبقه دارد که هر کدام تزئینات خاص خود را دارد و هر کدام برگی از تاریخ را روایت می‌کند. طبقه‌ی ششم این کاخ به «اتاق صوت» شهرت دارد. گچبری‌های دیوارهای عالی‌قاپو به نحوی است که جلوی انعکاس صداها را می‌گیرد و در نتیجه مثل یک استودیو عمل می‌کند. و اینجاست که متوجه می‌شویم تاریخ ایران، به ویژه عصر صفوی نه فقط برای هنرهای بصری، بلکه برای موسیقی هم ارزش خاصی قائل شده.

حتما وقتی برای دیدن میدان نقش جهان اصفهان می روید این عمارت باشکوه را می بینید پس یه بازدیدی ازش داشته باشید.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917