شیریکی پیچ

شیریکی پیچ از زیراندازهای سنتی هست که توسط دار بافته و پرداخت میشه و در اصطلاح محلی بهش گلیم سوزنی هم میگن.

در واقع شیریکی پیچ نوعی نوع گلیمه که در بیشتر مناطق ایران پیدا میشه و تفاوت این گلیم در هر منطقه در طرح و رنگ‌های آن است.

تار آن پشم و پودش از نخ پشمی یا ابریشمی است که در نوع سوزنی و نازک آن از تار با نمره 10 دو لا و پود نمره 20 دو لا، برای شیریکی پیچ معمولی از تار با نمره 5 و پود با نمره 6 استفاده می‌کنند. دار آن شبیه گلیم و بافتش شبیه به قالی هست.

مهد گلیم شیریکی پیچ، شهر سیرجان است که انواع شیریکی پیچ‌ها با دارهای بافندگی اونجا پیدا میشه اما در جنوب کشور و از جمله در جزیره کیش هم بافتش رواج داره. عموما طرح‌ها و نقش‌های خاصی بر روی پارچه و گلیم و … می‌اندازند اما در مورد شیریکی پیچ نمی توان دو شیریکی را مثل هم بافت چرا که نقوش آن بسته به حالات و احساسات، عقاید و باورهای بافنده دارد. بافنده ترکیب‌بندی از رنگ‌ها، سردی و گرمی، الهام گرفتن نقوش از طبیعت و یا عادات روزمره را در یک صفحه دار شیریکی به نمایش می‌گذارد.

شماره تلگرام پشتیبانی
09907712004