sibche-blue-logo

درباره سی و سه پل

سی‌وسه‌ پل شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های گردشگری اصفهان و یکی از شاهکارهای معماری و مهندسی ایرانی در دوران صفوی باشد. قبل از دیدن پل خودتان را برای یک تصویرِ بسیار مهیج و زیبا آماده کنید. قدم زدن روی سی‌وسه‌پل و رفتن از این دالان به آن دالان شما را هرچه بیشتر با معماری، فضاسازی هنرمندانه و مهندسی دانشمندان عصر صفوی آشنا می‌کند. شب‌ها، انعکاس نور پل روی زاینده‌رود از زیباترین تصاویرِ موجود در اصفهان است.

سی‌وسه‌پل از بهترین آثار معماری ایران است که جهانیان را شگفت‌زده کرده است.

پرسی سایکس، سی‌وسه‌پل را یکی از پل‌های درجه اول جهان خواند، شاردن آن را شاهکار معماری و شگفت آفرین و دن گارسیا آن را از بهترین آثار معماری ایران خواند. و به قول لرد کرزن «انسان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روی هم رفته می‌توان آن را باشکوه‌ترین پل دنیا نامید، ناچار از مسافرت به ایران باشد.»

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917