sibche-blue-logo

زیتون

از بین مواد غذایی، چه گیاهی و چه حیوانی، هیچ کدام اندازه‌ی زیتون پتاسیم ندارد. زیتون انرژی بدن را افزایش می‌دهد و در سم‌زدایی بسیار خوب عمل می‌کند. در سفر به شمال ایران سعی کنید مسیرتان از منجیل و رودبار عبور کند زیرا که این دوشهر (مخصوصاً رودبار) منبع اصلی زیتون در ایران هستند.

منطقۀ رودبار سراسر پوشیده از باغ‌های زیتون است. هر آنچه به چشم می‌آید باغ زیتون و درخت زیتون است.

این سفر فرصت مناسبی خواهد بود تا زیتون را دوباره کشف کنید. در مغازه‌های متعدد زیتون گشت بزنید، انواع زیتون‌ها با فرآوری‌های مختلف را به صورت رایگان مزه کنید و محصولات و فرآورده‌های آن را با بهترین قیمت ممکن در کل کشور تهیه کنید.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917