sibche-blue-logo

حجاری

حجاری و سنگتراشی از هنرهای سنتی تبریز بوده که نمونه‌های قدیمی و زیبای آن را می‌توان در حجاری آیه‌های قرآن بر روی سنگ مرمر در صحن مسجدِ کبود تبریز، و نیز در سنگتراشی بدیع کلیسای سرکیس مقدس این شهر دید. در موزه‌ی تبریز نیز حجاری باشکوه از آیه‌ی «بسم الله» اثر هنرمند ایرانی محمدعلی قوچانی نگهداری می‌شود.

در سال‌های اخیر حجاری سنتی در معماری خانه‌های تبریز رواج یافته است

به واسطه‌ی حضور دستگاه‌های صنعتی و عدم حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه، شیوه‌ی سنتی سنگتراشی از رونق افتاده بود ولی درحال حاضر با حمایت‌های دولتی و آموزش نیروهای جدید رواج دوباره یافته است و در معماری و تزیین خانه‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این هنر، بر روی قطعه سنگ مناسبی طرح را کشیده و سپس با قلم فضاهای مثبت و منفی را تراش می‌دهند و در آخر، تراش‌ها پرداخت می‌کنند.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917