Something went wrong: Setting response status500API Key ErrorSomething went wrong: Setting response status500API Key Error سوغاتی تبریز | تابلوسنگ | هنر تبریز | چی بخریم در تبریز | تراولچی

تابلوسنگ

تابلوسنگ از هنرهای جدیدی است که در سال‌های اخیر در تبریز رایج شده است. این صنعت نوعی هنر موزاییک محسوب می‌شود و در آن با سنگ‌های ریز با شکل و رنگ طبیعی و چسباندنشان بر روی زمینه، طرح‌های متنوعی ساخته می‌شود. این رشته‌ی هنری اولین بار توسط صابر بقال اصغری کار شده است.

بزرگترین تابلوموزاییک سنگ جهان در تبریز رونمایی شده است

این تابلو با استفاده از یک میلیون سنگ‌ریزه طبیعی دریا ساخته شده و ابعادش  دو در سه متر است. همچنین تصاویر 65 تن از مشاهیر و مفاخر آذربایجان توسط تیم هنری صابر بقال اصغری به صورت تابلوسنگ طراحی و بر دیوارهای محیطی پارک مفاخر تبریز نصب شده است و به صورت دائمی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917