sibche-blue-logo

درباره ارگ علیشاه تبریز

ارگ تبریز یا همان ارگ علیشاه بازمانده‌های بنای عظیمی است که در ابتدا قرار بود یک مسجد باشد ولی این پروژه ناتمام ماند. این ارگ عظیم که در طول دوره‌های مختلف تاریخی دستخوش تغییرات زیادی شده هم‌اکنون یکی از جاذبه‌های گردشگری تبریز است و

ارگ علیشاه هر سال گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند تا نظاره‌گر تاریخ و عظمت این بنا شوند.

بنای نخستین ارگ در قرن هشتم هجری قمری با هدف ساخت آرامگاه بزرگی در صحن مسجد علیشاه تبریز در هنگام وزارت علیشاه انجام شد. ولی هنگام ساخت بنا سقف آن فروریخت و کمی بعد از آن علیشاه درگذشت و در نتیجه فرآیند ساخت این بنا متوقف شد. پس از آغاز جنگ‌های ایران و روسیه و جنگ ایران و انگلیس کاربری آن از مسجد به قلعه‌ی نظامی تغییر پیدا کرد. این روزها فقط دیوار جنوبی آن باقی مانده است ولی هنوز هم نشان از عظمت این بنا و بلندپروازی حاکمان ایران دارد.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917