خانه‌ی بروجردی‌ها

یکی از زیباترین خانه‌های تاریخی کاشان که در سال 2015 و 2016 انتخاب برتر یونسکو لقب گرفت. نقاشی‌ها و گچ‌بری‌های روی دیوارهای این خانه زیر نظر به‌نام ترین استادهای تاریخ نقاشی ایران صورت گرفته.

یک داستان عاشقانه پشتِ این بنای زیبا قرار دارد.

صاحب این خانه عاشق دخترِ تاجری می‌شود و تاجر برای ازدواج آن‌ها یک شرط می‌گذارد: اینکه خانه‌ای به زیبایی خانه‌ی تاجر بسازد. ماحصل این عشق بنایی است که ساخت آن دوازده سال به طول می‌انجامد ولی در تاریخ ماندگار می‌شود. معماری خانه‌ی بروجردی‌ها بسیار هوشمندانه است به طوری که در گرمای شدید تابستان هوای خنک و مطبوعی را از طریق بادگیرهای واقع در پشت‌بام به داخل ساختمان سرازیر می‌کند و در داخل خانه جریان پیدا می‌کند.

شماره تلگرام پشتیبانی
09907712004